Cymraeg

720by157-218-Content-Image-ECCAM-banner

“Pawb yn heddi y diwrnod wedyn”

Gan Neil Howie

Bydd y flwyddyn yma yn un wahanol fel mae pawb yn dweud ar Ionawr y cyntaf, ond rydych yn codi bob dydd yn teimlo’n ddolurus. Rydych yn gweld y doctor, mae hi’n dweud mae angen redeg profion. Rydych yn aros, y diwrnod cyn dechrau nôl yn y gwaith 10 diwrnod wedyn, rydych yn ail ymweld ar feddyg, wedi ofni rhag ofn maen nhw’n feindio rhywbeth. O fewn 5 munud o’r profion mae’r meddyg yn dweud fod gennych diwmor mawr. Wedyn rydych wedi ofni llawer…

Dechreuodd Ionawr 2014 fel hwnna i mi. Ar fy mhen-blwydd, wythnos ar ôl y profion es i mewn i’r ysbyty a chefais driniaeth fach. Y mis dilynol pan ddaeth y canlyniadau’r biopsy yn ôl wnaeth y canlyniadau yma dangos fod gen i gam III gancr y coluddyn. Am y 6 mis nesaf es i drwy gemotherapi yn gwario 3 dydd yn yr ysbyty, 10 diwrnod yn gwella wedyn nôl mewn, deuddeg o weithiau.

Yn ystod yr amser yma wnes i sylweddoli pa mor lwcus o’n i, roedd gen i gefnogaeth fy ngwraig a’r teulu, a hefyd ffrindiau. Wrth ystyried fy mod yn 2200km o gartref yn delio gyda hyn heb y gallu i siarad iaith yr ardal pan oedd hyn yn hynod o bwysig.

Yn Ebrill, yn ystod y driniaeth gwelais farathon Llundain a wnes i benderfynu os oedd fy nghyflwr meddygol wedi gwella mi fyddaf yn redeg y ras y flwyddyn ganlynol ar 26 o Ebrill 2015. Heb redeg mewn 7 mlynedd bydd y sialens yma yn ymestyn fy ngallu corfforol. Nad ydy cemotherapi yn hyfryd i ddelio gydag ond oedd meddwl am y ras yn ffordd bositif ac yn galluogi i mi feddwl beth os. Ar ôl siarad gyda ffrindiau wnaethon nhw annog mi i feddwl yn bositif, hefyd dweud am ba mor dda oedd y nod a hefyd yn helpu i gynllunio i gefnogi elusennau fel EuropaColon a oedd yn helpu pobl gyda cancer y coluddyn.

Erbyn diwedd mis Awst roedd y canlyniadau yn ôl o’r cemotherapi ac yn dangos yn glir, oedd hyn wedi galluogi mi i fynd nôl i fywyd normal. Dechreuais nôl yn y gwaith ar ôl bod off am 7 mis. Dechreuais redeg eto, yn gyntaf yn redeg am 5 munud yn unig yn araf bach (heb lawer o deimlad yn fy nhraed) ac yn araf gynyddu’r pellter ar gyflymder. Wnes i hefyd dechrau codi arian ar gyfer cancr y coluddyn, i gefnogi pobl lai ffodus na fi.

Erbyn Rhagfyr wnes i ddal nifer o ddigwyddiadau codi arian megis nosweithiau bar, noson cwis, noson gala a chinio gydag adloniant. Cododd y digwyddiadau yma llawer miliwn ewros ar gyfer elusennau cancr y coluddyn a sicrhawyd fy lle ym marathon Llundain 2015. O’n ni nôl yn redeg ac o ganlyniad i gwblhau hanner marathon Ljubljana (just) yn fis Hydref oedd gallu fi i gwblhau 21km lot gwell erbyn diwedd y flwyddyn.

Ar fy mhen-blwydd yn 2014 yn troi yn 45 oed, on ni yn yr ysbyty yn paratoi ar gyfer triniaeth fach gyda nifer fawr o bryderon am y dyfodol yn gwibio trwy fy meddwl. Flwyddyn yn ddiweddarach, dyma fi yn redeg 15km fel rhan o ymarfer ar gyfer y marathon a ddaeth yn agosach.

Mae bywyd ddim pob amser yn hawdd, a dewisiadau hyd yn oed y rhai brawychus yn gallu dod i ni gyd mewn un cyfnod yn ein hoes. Aros yn bositif yn rhywbeth angenrheidiol, tu fewn a thi allan, gyda chymorth teulu a ffrindiau mae hyn yn bosib. Mae EuropaColon yn elusen sy’n helpu pobl sy’n dioddef a chancr y coluddyn i sicrhau mae ganddynt y diwrnod wedyn ac yn gallu aros yn bositif.

Gallwch weld bopeth rydw i wedi bod yn gwneud ar neil4bc.org.uk neu facebook.com/neil4bc.